17-ΚΕΤΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ ΟΥΡΩΝ

Κωδικός εξέτασης: 434 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ούρα 24h

Μονάδα Μέτρησης

mg/24h

Μέθοδος

ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΛΗΣ

Αποτελέσματα

Εντός 5 εργάσιμων από την παραλαβή του δείγματος

Σταθερότητα

+20°C: 4 Ώρες          +4°C: 14Ημέρες        -20°C: 30 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

< 6 ετών

0 – 2,3                  0 – 2,2

6 - 10 ετών

1,1 – 5,6                  0,9 – 4,5

11 - 16 ετών

3,9 – 11                  2,9 – 14

17 - 50 ετών

10,8 – 25                  10 – 19

50 - 70 ετών

5,8 – 18                  5,5 – 17

> 70 ετών

2,7 – 8                  1,8 – 5,8

Start typing and press Enter to search