17-ΥΔΡΟΞΥΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ ΟΥΡΩΝ

Κωδικός εξέτασης: 433 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ούρα 24h

Μονάδα Μέτρησης

mg/24h

Μέθοδος

ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΛΗΣ

Αποτελέσματα

Εντός 5 εργάσιμων από την παραλαβή του δείγματος

Σταθερότητα

+20°C: 4 Ώρες          +4°C: 7Ημέρες        -20°C: 30 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

0 - 1 ετών

0,5 – 1                  0,5 – 1

1 - 5 ετών

1 – 5,6                  1 – 5,6

Ενήλικες

3 – 11                  2,7 – 7

Start typing and press Enter to search