17-ΥΔΡΟΞΥΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ

Κωδικός εξέτασης: 323 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

ng/mL

Μέθοδος

RIA

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων πρωί (έως τις 11:30 πμ)

Σταθερότητα

+20°C: 2 Ημέρες          +4°C: 7Ημέρες        -20°C: 180 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

1 - 5 ημερών

0,8 – 4,2                     0,8 – 4,2

0 - 6 μηνών

0,15 – 1,35                 0,2 – 1,9

6 - 12 μηνών

0,25 – 1,45                 0,25 – 1,55

1 - 6 ετών

0,2 – 0,8                     0,3 – 0,5

6 - 10 ετών

0,15 – 0,65                 0,2 – 0,4

10 - 13 ετών

0,15 – 0,7                   0,2 – 0,9

13 - 17 ετών

0,25 – 1,8                  0,35 – 3,75

Εκκριτική

      —                           1 – 4

Ωοθυλακική

      —                           0,1 – 1,2

Εμμηνόπαυση

      —                           0,1 – 0,5

Ενήλικες

0,2 – 2                        —         

Start typing and press Enter to search