3-Α-DIOL-G

Κωδικός εξέτασης: 613 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

ng/dL

Μέθοδος

RIA

Αποτελέσματα

Εντός 3 εργάσιμων από την παραλαβή του δείγματος

Σταθερότητα

+20°C: 2 Ώρες          +4°C: 1Ημέρες        -20°C: 180 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

280 – 1900                  60 – 450

Start typing and press Enter to search