BNP (NT-proBNP)

Κωδικός εξέτασης: 759 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Πλάσμα/Ηπαρίνη Νατρίου (Na)

Μονάδα Μέτρησης

pg/mL

Μέθοδος

ECLIA

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C: 8 Ώρες          +4°C: 3Ημέρες        -20°C: 365 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

< 45 ετών

< 63                  < 116

45 - 54 ετών

< 84                  < 169

55 - 64 ετών

< 161                  < 247

65 - 74 ετών

< 241                  < 285

> 75 ετών

< 486                  < 738

 


Βιβλιογραφία Εξέτασης


BNP

(B-type natriuretic peptide, Β-τύπου νατριουρετικό πεπτίδιο)

Το B-type natriuretic peptide είναι επίσης γνωστό ως Brain natriuretic peptide ή proBNP, είναι μια νευροορμόνη που συντίθεται κυρίαρχα στο κοιλιακό μυοκάρδιο και απελευθερώνεται στην κυκλοφορία  σε απόκριση της κοιλιακής διαστολής και της αύξησης της πίεσης (Wiese et al., 2000, Yasue et al., 1994, Yoshimura et al., 1993). H καρδιά φυσιολογικά παράγει χαμηλά επίπεδα της πρόδρομης πρωτεΐνης pro-BNP, η οποία διασπάται για να απελευθερώσει την ενεργή ορμόνη BNP και έν αμη ενεργό κλάσμα, το NT-proBNP. Ο σκοπός  BNP είναι να συνεισφέρει στη ρύθμιση του όγκου του αίματος και κατ’ επέκταση στην εργασία της καρδιάς στην διοχέτευση/άντληση του αίματος σε όλο το σώμα. Τόσο το BNP όσο και το NT-proBNP παράγονται κυρίως στην αριστερή κοιλία της καρδιάς (η κύρια κοιλότητα άντλησης του οργάνου). Όταν η αριστερεί κοιλία ζοριστεί σε περιπτώσεις εντατικοποίησης της εργασίας, οι συγκεντρώσεις του BNP and NT-proBNP στο αίμα μπορεί να αυξηθούν αισθητά.  Αυτή η κατάσταση μπορεί να παρατηρηθεί σε περιπρτώσεις καρδιακής ανεπάρκειας, (συγκοπής) όπως επίσης και σε άλλες ασθένειες που επηρεάζουν το κυκλοφορικό σύστημα και την καρδιά.

Όταν η καρδιά υποστεί μια βλάβη, το σώμα εκκρίνει μεγάλες ποσότητες BNP στην κυκλοφορία σε μια προσπάθεια να διευκολύνει την πίεση της καρδιάς. Τα επίπεδα του BNP μπορεί επίσης να αυξηθούν σε περίπτωση  στηθάγχης ή μετά από καρδιακό επεισόδιο.

Τα επίπεδα του BNP βοηθούν στη διάγνωση και την εκτίμηση ενός καρδιακού επεισοδίου (συγκοπής)  ή άλλων καρδιακών καταστάσεων. Οι φυσιολογικές τιμές μπορεί να ποικίλλουν, ανάλογα με την ηλικία και το φύλο. Σε γενικές γραμμές,  ισχύουν τα παρακάτω:

  • 100 pg/mL ή  χαμηλότερα σημαίνει ότι δεν είναι πιθανή μια  καρδιακή προσβολή.
  • Ανάμεσα στα 100 και τα 300 pg/mL οι τιμές μπορεί να υποδεικνύουν ένα σημάδι/ προσφέρουν μια ένδειξη για καρδιακή προσβολή.
  • Υψηλότερα επίπεδα από  300 pg/mL δηλώνουν την πιθανή καρδιακή ανεπάρκεια.

Ένα τροποποιημένο μόριο BNP που ονομάζεται N-τελικό BNP είναι επίσης χρήσιμο στη διάγνωση της καρδιακής ανεπάρκειας. Το N-τελικό BNP μπορεί επίσης να είναι χρήσιμο στην εκτίμηση του κινδύνου  καρδιακής προσβολής και άλλων προβλημάτων αν υπάρχει ήδη ιστορικό καρδιακής νόσου

Σε γενικές γραμμές, η μέτρηση αυτών των πεπτιδίων διευκολύνει τη διάγνωση της καρδιακής ανεπάρκειας και βοηθάει στην πρόγνωση σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, οξεία στεφανιαία σύνδρομα, ασθένειες των βαλβίδων της καρδιάς και μια ευρεία σειρά καρδιακών καταστάσεων (de Lemos et al., 2002, 2003, Maisel et al., 2002, Bergler et al., 2004).

Σε ασθενείς με αποδεδειγμένη καρδιακή νόσο, τα επίπεδα του BNP και του NT-proBNP λειτουργούν ως ένας δείκτης παθοφυσιολογικών διεργασιών, συμπεριλαμβανομένου της κοιλιακής συστολικής και διαστολικής  δυσλειτουργίας, της καρδιακής υπερτροφίας, των αυξημένων ενδοκαρδιακών πιέσεων, της ισχαιμίας και της νεφρικής ανεπάρκειας (Drazner et al., 2005). Για τους προαναφερθέντες λόγους, οι δείκτες BNP και NT-proBNP έχουν επικρατήσει για την εκτίμηση της θνησιμότητας και της καρδιακής ανεπάρκειας σε ασθενείς με γνωστή καρδιακή ασθένεια. Πρόσφατα οι ερευνητές έχουν επικεντρωθεί στην ανίχνευση αυτού του πεπτιδίου για την πρόβλεψη κλινικών συμβάντων στο γενικό πληθυσμό. Διάφορες μελέτες δείχνουν ότι το 20% των ατόμων με τα υψηλότερα επίπεδα του BNP (Wang et al., 2004) και του NT-proBNP  (Kistorp et al., 2005) αντίστοιχα σχετίζονται με έναν αυξημένο κίδυνο για ένα πρώτο κύριο καρδιακό επεισόδιο, συμπεριλαμβανομένου του μη θνησιγόνουυ μυοκαρδιακού εμφράγματος, της θνησιγόνου στεφανιαίας νόσου, της καρδιακής ανεπάρκειας, της ασταθούς στηθάγχης, του εγκεφαλικού και του παροδικού ισχαιμικού επεισοδίου (TIA, transient ischaemic attack).

Χρησιμότητα της εξέτασης:

  • Προγνωστικά, για τον αποκλεισμό σημαντικών καρδιαγγειακών ασθενειών
  • Σε άτομα με συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας.
  • Σε επείγουσα περιστατικά, για να αποφανθεί άμεσα ο γιατρός εάν ο ασθενής έχει υποστεί καρδιακό επεισόδιο.
  • Για την παρακολούθηση της θεραπείας της καρδιακής ανεπάρκειας

Τα επίπεδα του BNP και  NT-proBNP μειώνονται στους περισσότερους ασθενείς που λαμβάνουν φαρμακευτικές θεραπείες για την καρδιακή ανεπάρκεια, όπως  ACE αναστολείς, beta blockers και διουρητικά. Τα επίπεδα του NT-proBNP και  BNP αυξάνονται επίσης σε άτομα με ασθένεια των νεφρών.

General References

Aspromonte N, Valle R, Peacock WF, Vanderheyden M, Maisel A. Inpatient monitoring and prognostic importance of B-type natriuretic peptide. Congest Heart Fail. 2008; 14 (4 Suppl 1) :30-34.

Braunwald E. Biomarkers in heart failure. N Engl J Med. 2008; 358 (20) :2148-2159.PubMed

Chang AM, Maisel AS, Hollander JE. Diagnosis of heart failure. Heart Fail Clin. 2009; 5 (1) :25-35, vi.

de Sa DD, Chen HH. The role of natriuretic peptides in heart failure. Curr Cardiol Rep. 2008; 10 (3) :182-189.

Favilli S, Frenos S, Lasagni D, Frenos F, Pollini I, Bernini G, Arico M, Bini RM. The use of B-type natriuretic peptide in paediatric patients: a review of literature. J Cardiovasc Med (Hagerstown ). 2009; 10 (4) :298-302.

Felker GM, Hasselblad V, Hernandez AF, O’Connor CM. Biomarker-guided therapy in chronic heart failure: a meta-analysis of randomized controlled trials. Am Heart J. 2009; 158 (3) :422-430.

Jankowski M. B-type natriuretic peptide for diagnosis and therapy. Recent Patents Cardiovasc Drug Discov. 2008; 3 (2) :77-83.

Kantor PF, Mertens LL. Clinical practice : Heart failure in children. Part I: clinical evaluation, diagnostic testing, and initial medical management. Eur J Pediatr. 2009;

Law YM, Hoyer AW, Reller MD, Silberbach M. Accuracy of plasma B-type natriuretic peptide to diagnose significant cardiovascular disease in children: the Better Not Pout Children! Study. 2009; 54 (15) :1467-1475.

McDonald K, Dahlstrom U, Aspromonte N, Jourdain P, Maisel A, Mueller C, Valle R. B-type natriuretic Peptide: application in the community. Congest Heart Fail. 2008; 14 (4 Suppl 1) :12-16.

Mohammed AA, Januzzi JL Jr. Natriuretic peptide guided heart failure management. Curr Clin Pharmacol. 2009; 4 (2) :87-94.

Mueller C, Maisel A, Mebazaa A, Filippatos GS. The use of B-type natriuretic peptides in the intensive care unit. Congest Heart Fail. 2008; 14 (4 Suppl 1) :43-45.

Mueller C. Cost-effectiveness of B-type natriuretic peptide testing. Congest Heart Fail. 2008; 14 (4 Suppl 1) :35-37.

Novo G, Amoroso GR, Fazio G, Sutera F, Novo S. Biomarkers in heart failure. Front Biosci. 2009; 14 :2484-2493.

Omland T. Advances in congestive heart failure management in the intensive care unit: B-type natriuretic peptides in evaluation of acute heart failure. Crit Care Med. 2008; 36 (1 Suppl) :S17-S27.

Parekh N, Maisel AS. Utility of B-natriuretic peptide in the evaluation of left ventricular diastolic function and diastolic heart failure. Curr Opin Cardiol. 2009; 24 (2) :155-160.

Price JF, Thomas AK, Grenier M, Eidem BW, O’Brian Smith E, Denfield SW, Towbin JA, Dreyer WJ. B-type natriuretic peptide predicts adverse cardiovascular events in pediatric outpatients with chronic left ventricular systolic dysfunction. Circulation. 2006; 114 (10) :1063-1069.

Rocchiccioli JP, McMurray JJ, Dominiczak AF. Biomarkers in heart failure: a clinical review. Heart Fail Rev. 2008;

Vaes B, de Ruijter W, Gussekloo J, Degryse J. The accuracy of plasma natriuretic peptide levels for diagnosis of cardiac dysfunction and chronic heart failure in community-dwelling elderly: a systematic review. Age Ageing. 2009; 38 (6) :655-662.

References from the ARUP Institute for Clinical and Experimental Pathology

McMillin GA, Owen WE, Lambert TL, De BK, Frank EL, Bach PR, Annesley TM, Roberts WL. Comparable effects of DIGIBIND and DigiFab in thirteen digoxin immunoassays. Clin Chem. 2002; 48 (9) :1580-1584.

Mongia SK, La’ulu SL, Apple FS, Ler R, Murakami MM, Roberts WL. Performance characteristics of the Architect brain natriuretic peptide (BNP) assay: a two site study. Clin Chim Acta. 2008; 391 (1-2) :102-105.

Rawlins ML, Owen WE, Roberts WL. Performance characteristics of four automated natriuretic peptide assays. Am J Clin Pathol. 2005; 123 (3) :439-445.

Start typing and press Enter to search