ΑΙΘΑΝΟΛΗ (ΑΛΚΟΟΛ) ΟΡΟΥ ΠΟΣΟΤ.

Κωδικός εξέτασης: 792 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

mg%

Μέθοδος

EMIT

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 4:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C: 7 Ημέρες          +4°C: 14Ημέρες        -20°C: 30 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

Αρνητικό

< 50                    < 50

Start typing and press Enter to search