ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ

Κωδικός εξέτασης: 805 Κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

% precipitated PRL

Μέθοδος

CLIA

Αποτελέσματα

Σε 1 ημέρα

Σταθερότητα

+20°C:            +4°C:         -20°C:  

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

<50% = ΑΡΝΗΤΙΚΟ                  

Start typing and press Enter to search