ΦΑΙΝΣΙΚΛΙΔΙΝΗ ΠΟΣΟΤ.

Κωδικός εξέτασης: 794 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ούρα Τυχαίο Δείγμα

Μονάδα Μέτρησης

ng/mL

Μέθοδος

ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 4:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C: 7 Ημέρες          +4°C: 30Ημέρες        -20°C: 365 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

Αρνητικό

< 25                    < 25

Start typing and press Enter to search