ΧΟΛΙΚΑ ΟΞΕΑ

Κωδικός εξέτασης: 803 Κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

μmol/L

Μέθοδος

ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C:            +4°C:         -20°C:  

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

< 10                  < 10

Start typing and press Enter to search